Våre lærere

nina
NINA WOLTHER har studert imperial feng shui i Stockholm med Michael Warden og er godkjent Chue Style Feng Shui Practition. Hun har også gjennomgått videregående studier i kinesisk astrologi med Master Chan Kun Wah. Nina har studert formskole med Master Chan i Norge, Sverige, Østerrike, Skottland og Hong Kong og har fulgt videregående studier med Master Chan i yen hom feng shui og praktiske konsultasjoner. Hun driver firmaet feng shui living og jobber fullt med feng shui både i Norge og utlandet. Nina har også studert energimedisin og åndedrettsterapi, samt satt seg inn i kroppens energisystemer og hvordan vi selv kan påvirke gjennom våre omgivelser, vårt kosthold, tanker, holdninger, meditasjon og fysiske øvelser. Nina har også studert arketyper i USA med Caroline Myss.
www.fengshuiliving.no
mchan

GRANDMASTER CHAN KUN WAH er med over 50 års erfaring en av verdens mest anerkjente feng shui-mestere. Han øser av sin kunnskap til sine elever og er et levende oppslagsverk innen den orientalske metafysikkens verden. Enten det gjelder feng shui, I ching, ba zi, ansiktslesing, kroppslesing, chi gong, kalligrafi eller matlaging, vet han svaret. – Jeg kan lukte hva som er problemet når jeg kommer inn i en bygning, sier han, og listen over kjente personer, kjeder og bedrifter som bruker han er lang. Han kommer på besøk i slutten av studie og gjør en praktisk konsultasjon. I 2009 var han i Norge og hadde Yin Feng Shui (formskole) i fjellet for deltakere fra hele Europa og Hong Kong.www.masterkwchan.com

kay[1]
MASTER KAY TOM kan svært mye om energier. Hun skriver bøker, holder foredrag og kurs, er feng shui-konsulent, kinesisk astrolog og fotograferer naturen og omgivelsene med innlevende feng shui-blikk. Hun har en allsidig og dyptgående utdannelse fra ulike kulturer i verden, noe som har gitt henne en dyp forståelse av energier, deres natur og den påvirkning det har på våre liv. Kay ble Master i Chue Style Feng Shui 2006. Hun er styreleder i Master Chans forskningsorganisasjon, Chue Foundation, og sitter i styret for Chue Foundations internasjonale konferanser.

www.theenergyspecialist.co.uk